W pracy logopedycznej korzystam także z metod arteterapeutycznych (m. in. drama, muzykoterapia). Moim głównym zainteresowaniem jest terapia dzieci w spektrum autyzmu, ale także ORM oraz dyslalia. 

Logopedia:

Jestem terapeutą, który wyznaje zasadę "idź za dzieckiem".  Oznacza to, że w trakcie pracy bazuję na zainteresowaniach dziecka, staram się zbudować z nim więź tak, aby nasze spotkania były fajną przygodą, która oczywiście oprócz zabawy, daje realne efekty terapeutyczne. 

Każdorazowo dobieram metody pracy indywidualnie do dziecka. Zawsze szukam odpowiednio atrakcyjnych form, aby zmotywować dziecko do komunikacji. Wyznaję zasadę, że dziecko musi samo chcieć się komunikować, zanim zacznie to robić. Należy więc pracować właśnie na tej motywacji i nie zmuszać go do ćwiczeń, na które nie ma ochoty. 

 

 

 

Social Media

biuro@st-art.waw.pl