biuro@st-art.waw.pl

Social Media

Z wykształcenia jestem  kulturoznawcą (studia ukończone na  Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja: filmoznawstwo, specjalność: medioznawstwo ).

Jestem absolwentką podyplomowych studiów Menadżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie robię dyplom z Logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jestem także absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I St. Nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie.

 

O mnie

Stale uczestniczę w szkoleniach z zakresu wykorzystania technik teatralnych, dramy, arteterapii, logopedii, współpracy z dziećmi w spektrum autyzmu oraz umuzykalniania i rytmizacji dzieci.

Od 2000 roku jestem związana z Teatrem Kontrapunkt , zarówno jako aktorka jak i reżyser, a także współprowadząca warsztaty teatralne dla młodzieży i studentów. W ramach współpracy z Teatrem wystąpiłam w licznych sztukach, a także zdobyłam doświadczenie  reżyserskie (5 spektakli).

Współpracowałam ze Stowarzyszeniem na rzecz kultury Młodzieżowej „Aktywacja”. W ramach tej współpracy w Clubie zioma Janka w ramach profilaktyki, prowadziłam warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Współpraca zaowocowała wystawieniem przedstawienia muzycznego „ziomStory”(wystawianego wielokrotnie na Okęckiej Sali Widowiskowej oraz poza Warszawą), oraz „Międzypokoleniowych Jasełek”
w ramach „Międzypokoleniowego festiwalu pozytywnych wydarzeń” .

Prowadziłam także warsztaty teatralne dla dzieci w różnych ośrodkach kultury w Warszawie.

Obecne prowadzę zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz umuzykalniające dla dzieci , a także zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży. 

Jestem laureatką nagród i wyróżnień w konkursach literackich.

Oprócz Teatru, moją pasją jest Logopedia. Interesuje mnie zarówno to co wiąże się ze sceną, czyli dobra emisja głosu i dykcja, jak i wspieranie dzieci
i młodzieży w prawidłowym rozwoju komunikacji. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z tego zakresu. Jako przyszły logopeda, a także absolwentka szkoły muzycznej I stopnia, uczestniczę w wielu szkoleniach z zakresu umuzykalniania oraz rytmizacji dzieci.

 

Zachęcam do zapoznania się z moim Portfolio.