Stale uczestniczę w szkoleniach z zakresu logopedii, współpracy z dziećmi w spektrum autyzmu, a także wykorzystania technik teatralnych, dramy, arteterapii, oraz umuzykalniania i rytmizacji dzieci.

W latach 2000-2020 byłam związana z Teatrem Kontrapunkt, zarówno jako aktorka jak i reżyser, a także współprowadząca warsztaty teatralne dla młodzieży i studentów. W ramach współpracy z Teatrem wystąpiłam w licznych sztukach, a także zdobyłam doświadczenie  reżyserskie (zobacz PORTFOLIO).

Współpracowałam ze Stowarzyszeniem na rzecz kultury Młodzieżowej „Aktywacja”. W ramach tej współpracy w Clubie zioma Janka w ramach profilaktyki, prowadziłam warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Współpraca zaowocowała wystawieniem przedstawienia muzycznego „ziomStory”(wystawianego wielokrotnie na Okęckiej Sali Widowiskowej oraz poza Warszawą), oraz „Międzypokoleniowych Jasełek”
w ramach „Międzypokoleniowego festiwalu pozytywnych wydarzeń” .

Prowadzę także warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w różnych ośrodkach kultury w Warszawie.

Obecne skupiam się na prowadzeniu indywidualnych zajęć logopedycznych, LOGODIAD, zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej. Moją główną logopedyczną pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu. 

Jestem laureatką nagród i wyróżnień w konkursach literackich.

Często w terapii korzystam z elementów arteterapii. Interesuje mnie zarówno to co wiąże się ze sceną, czyli dobra emisja głosu i dykcja, jak i wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju komunikacji, rozpoznawania i wyrażanie emocji. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z tego zakresu. Jako logopedka, a także absolwentka szkoły muzycznej I stopnia, uczestniczę w wielu szkoleniach z zakresu umuzykalniania oraz rytmizacji dzieci.

 

Zachęcam do zapoznania się z moim Portfolio.

 

O mnie

Mam tytuł logopedy, kulturoznawcy (specjalizacja: filmoznawstwo, specjalność: medioznawstwo ) oraz terapeuty ręki i stopy. Obecnie kończę studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Jestem także w procesie międzynarodowej certyfikacji na terapeutę metody ESDM (to metoda wczesnej interwencji terapeutycznej prowadzonej w oparciu o praktyki zbadane empirycznie (evidence-based practices), przeznaczonej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 12 do 60 miesięcy).

Jestem także absolwentką podyplomowych studiów Menadżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzę zajęcia teatralne oraz umuzykalniające.

Ukończyłam również Państwową Szkołę MuzycznąI St. Nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie.