Stale uczestniczę w szkoleniach z zakresu logopedii, współpracy z dziećmi w spektrum autyzmu, a także wykorzystania technik teatralnych, dramy, arteterapii, oraz umuzykalniania i rytmizacji dzieci. Obecnie uczestniczę w procesie certyfikacyjnym na międzynarodowego terapeutę metody ESDM (metoda wczesnej ingerencji terapeutycznej  u dzieci w spektrum autyzmu). 

W latach 2000-2020 związana z Teatrem Kontrapunkt , zarówno jako aktorka jak i reżyser, a także współprowadząca warsztaty teatralne dla młodzieży i studentów. W ramach współpracy z Teatrem wystąpiłam w licznych sztukach, a także zdobyłam doświadczenie  reżyserskie (5 spektakli).

Współpracowałam ze Stowarzyszeniem na rzecz kultury Młodzieżowej „Aktywacja”. W ramach tej współpracy w Clubie zioma Janka w ramach profilaktyki, prowadziłam warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Współpraca zaowocowała wystawieniem przedstawienia muzycznego „ziomStory”(wystawianego wielokrotnie na Okęckiej Sali Widowiskowej oraz poza Warszawą), oraz „Międzypokoleniowych Jasełek”
w ramach „Międzypokoleniowego festiwalu pozytywnych wydarzeń” .

Prowadzę także warsztaty teatralne dla dzieci w różnych ośrodkach kultury w Warszawie.

Obecne prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne, logodiady, zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz umuzykalniające dla dzieci, a także zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży. 

Jestem laureatką nagród i wyróżnień w konkursach literackich.

Często w terapii korzystam z elementów arteterapii. Interesuje mnie zarówno to co wiąże się ze sceną, czyli dobra emisja głosu i dykcja, jak i wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju komunikacji. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z tego zakresu. Jako logopeda, a także absolwentka szkoły muzycznej I stopnia, uczestniczę w wielu szkoleniach z zakresu umuzykalniania oraz rytmizacji dzieci.

 

Zachęcam do zapoznania się z moim Portfolio.

 

O mnie

Jestem  logopedą (studia podyplomowe ukończone na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), kulturoznawcą (studia magisterskie ukończone na  Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja: filmoznawstwo, specjalność: medioznawstwo ) oraz terapeutą ręki i stopy.

Jestem także absolwentką podyplomowych studiów Menadżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończyłam także Państwową Szkołę MuzycznąI St. Nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie.

 

Social Media

biuro@st-art.waw.pl