18 maja 2024

st'ART częścią projektu "Listy do R."

Listy do rodziców po diagnozie spektrum autyzmu u dziecka

Listy zostały napisane przez rodziców, specjalistów, samorzeczników i rodziców-specjalistów, by okazać wsparcie rodzicom przechodzącym proces diagnozy swojego dziecka. Różne są ich sytuacje życiowe, metody i podejścia terapeutyczne, ale łączy ich wspólny cel pomocy potrzebującym rodzicom. Autorzy dzielą się swoimi historiami, przemyśleniami i doświadczeniem, aby rodzice po diagnozie oprócz dokumentów i długich list spraw do załatwienia otrzymali także coś więcej: uwagę i wsparcie. Aby okazać im troskę i zrozumienie, otuchę, a także wskazać kierunek na nowej drodze.

 

Z dumą mogę powiedzieć, że st'ART jest częścią tego projektu.

Zachęcam do przeczytania:

AUTYZM PO LUDZKU